Όραμα

Το Ηolistic ΑΥΜ είναι μια προέκταση του Κέντρου Ολιστικής Ιατρικής.  Ο σκοπός του Holistic AYM είναι η μετάδοση των αρχών των Αγιουρβέδα, Γιόγκα και διαλογισμού, μέσω σεμιναρίων, συνεντεύξεων και συνεδρίων, ώστε η πρακτική εφαρμογή τους να βοηθήσει τους ανθρώπους στη σωστή προσέγγιση της ζωής και της υγείας.

Πρακτικά, το Holistic AYM οργανώνει διαλέξεις στο Κέντρο Ολιστικής Ιατρικής ή σε άλλους χώρους και συμμετέχει σε συνέδρια, που προωθούν τη γνώση αληθινών ιδεών, που ενισχύουν την κατανόηση και εμπειρία της ουσιαστικής έννοιας της υγείας. Επίσης, δημοσιεύει κείμενα, βιντεοσκοπήσεις συνεδρίων και διοργανώνει διαδικτυακές ομιλίες.

Φιλοσοφία και Επιστήμη

Σήμερα, η φιλοσοφία και η επιστήμη φαίνονται να είναι σε ρήξη. Η φιλοσοφία παραείναι θεωρητική και δε συνδέεται με τα προβλήματα της καθημερινής ζωής του ανθρώπου, ενώ η επιστήμη επικεντρώνεται στις χημικές ουσίες και στα μόρια.

Αυτός ο διαχωρισμός κάνει τους ανθρώπους ή να διαλέγουν μόνο την υλική ικανοποίηση, που είναι εκ φύσεως σύντομη και παροδική ή να θέλουν να ζουν σε έναν ιδεατό φιλοσοφικό κόσμο, αποκομμένοι από την υλική πλευρά της ζωής και τους νόμους της. Το Holistic A.Y.M. θέλει να βοηθήσει στο γεφύρωμα αυτής της ρήξης. Οι αρχές των Αγιουρβέδα και Γιόγκα και η πρακτική του διαλογισμού, συνδυάζουν την επιστήμη και τη φιλοσοφία με σκοπό την σωματική, νοητική και πνευματική υγεία του Ανθρώπου.

Αγιουρβέδα, Yoga και Διαλογισμός

Το Ηolistic ΑΥΜ προσεγγίζει με ολιστικό τρόπο τις αρχές του Αγιουρβέδα, Γιόγκα και διαλογισμού.  Ολιστικός τρόπος σημαίνει ότι στηρίζεται στην επιστημονική έρευνα, αλλά λαμβάνει υπόψιν στην ερμηνεία της, την αρχή της ιδιοσυγκρασίας του ατόμου (σε νοητικό και σωματικό επίπεδο), η οποία είναι μια βασική αρχή του Αγιουρβέδα. Γίνεται, επίσης, αναφορά σε αρχαία κείμενα του ανατολικού και δυτικού κόσμου, για τη μελέτη του Γιόγκα και του διαλογισμού, ερμηνευμένα με επιστημονικό τρόπο.

Η επίγνωση της μοναδικότητάς μας, σωματικής και νοητικής (Dosas: Vatta, Pitta, Kapha) και (Gunas: Sattva, Rajas, Tamas) διδάσκεται με μεγάλη ακρίβεια απο την επιστήμη του Αγιουρβέδα.  Η εφαρμογή αυτής της επίγνωσης στην καθημερινή μας ζωή, υποστηρίζεται από την εξατομικευμένη πρακτική του Γιόγκα.  Ο διαλογισμός, που είναι μέρος του Γιόγκα, βοηθάει να είμαστε σε διαρκή επαφή με τη βαθύτερη φύση μας.

Ενέργεια Vata

Vāta ορισμός και δράση Οι 3-ενέργειες ή τα 3-dosa στην επιστήμη του Αγιουρβέδα είναι μια βασική [...]

Ενέργεια Pitta

Pitta ορισμός και δράση Η πρώτη αλληλεπίδραση και η πιο σημαντική για τη σωματική μας [...]

Ενέργεια Kapha

Kapha ορισμός και δράση Η ενέργεια kapha σχετίζεται με ισορροπία, σταθερότητα και σχηματισμό δομών. Είναι [...]

Επόμενες Δράσεις Holistic AYM

Ανοιχτές
Ομιλίες

Στο Κέντρο Ολιστικής Ιατρικής στην Κηφισιά διοργανώνονται κύκλοι Ανοιχτών Ομιλιών αφιερωμένοι στις βασικές αρχές της Αγιουρβέδας και στην Ολιστική Ιατρική. Ομιλητής είναι ο ιατρός Νικόλαος Κωστόπουλος. Οι διαλέξεις γίνονται ένα Σάββατο το μήνα για 3 μήνες και είναι δωρεάν και ανοιχτές για όποιον θέλει να παρευρεθεί. Οι θέσεις είναι περιορισμένες και η προεγγραφή είναι απαραίτητη.

Διήμερα
Σεμινάρια

Επιπλέον οργανώνουμε πέντε 2ήμερα σεμινάρια το χρόνο, επίσης αφιερωμένα στις βασικές αρχές του Αγιουρβέδα και την πρακτική του Γιόγκα και του διαλογισμού. Ομιλητές είναι ο Vaidya Asvin Barot και ο ιατρός Νικόλαος Κωστόπουλος και γίνονται κυρίως στα Αγγλικά.  Το Νοέμβριο γίνεται ένα σεμινάριο με μεταφράσεις στα ελληνικά.   Τα σεμινάρια αυτά πραγματοποιούνται άνοιξη, καλοκαίρι και φθινόπωρο και απευθύνονται στους φίλους μας από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η πρακτική εξάσκηση του Γιόγκα και του Διαλογισμού γίνεται υπό ατομική, προσεκτική καθοδήγηση. Τα σεμινάρια είναι επίσης δωρεάν αλλά οι θέσεις είναι περιορισμένες και η προεγγραφή είναι απαραίτητη.

Μαθήματα
Yoga

Στο Κέντρο Ολιστικής Ιατρικής στην Κηφισιά γίνονται μαθήματα γιόγκα τα πρωινά του Σαββάτου όπου εξασκούνται οι ίδιες βασικές πρακτικές που διδάσκονται στα σεμινάρια υπο προσεκτική καθοδήγηση. Τα μαθήματα είναι κάποια Σάββατα του μήνα και είναι δωρεάν. Είναι για ανθρώπους που έχουν ήδη συμμετάσχει σε σεμινάρια ή σε διαλέξεις και που έχουν την έκγριση του ιατρού τους.

Δραστηριότητες Αλλού

Διαβαστε περισσοτερα

Τα Νέα μας

Πρόσφατες
Δράσεις

Διαβαστε περισσοτερα

Αρχές
Αγιουβέρδα

Διαβαστε περισσοτερα

Άρθρα
Συντεντεύξεις

Διαβαστε περισσοτερα

Holistic AYM on YouTube

Holistic AYM

Είθε όλοι να είναι ευτυχισμένοι
Είθε όλοι να είναι υγιείς
Είθε κανείς να μην υποφέρει
Είθε όλοι να βλέπουν το καλό