Το περασμένο Σάββατο ολοκληρώθηκε η τρίτη ανοιχτή ομιλία της περιόδου στο Ολιστικό Κέντρο Ιατρικής στην Κηφισιά, Ελλάδα.  Οι διάλεξη έγινε από τον ιατρό Νικόλαο Κωστόπουλο που μίλησε πάνω στις αρχές της Αγιουρβέδα.  Κατόπιν αιτήματος από τους συμμετέχοντες θα γίνει μια επιπλέον ανοιχτή ομιλία συγκεκριμένα πάνω στην Αγιουρβέδα και το Στρες στις 14 Δεκεμβρίου .