του Κέντρου Ολιστικής Ιατρικής

    Χρ. Λαδά 73, 145 62 Κηφισιά
    Ελλάδα
    Τ: 210 8085 363
    F: 210 8085 364
    E: info@holisticaym.com