Στις 14 Οκτωβρίου, ο ιατρός Νικόλαος Κωστόπουλος έκανε διάλεξη στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο με θέμα την Ολιστική Ιατρική.