Στις 24-26 Μαίου έγινε σεμινάριο στο Σούνιο πάνω στα θέματα Αγιουρβέδα, Γιόγκα και Διαλογισμός.  Οι παρουσιάσεις και οι συζητήσεις με τους ιατρούς  Vaidya Asvin Barot και Νικόλαο Κωστόπουλο κάλυψαν τα θέματα και από επιστημονική και από φιλοσοφική σκοπιά. Δόθηκε έμφαση στην εκμάθηση των ασκήσεων γιόγκα με ακρίβεια.  Περίπου 70 άτομα συμμετείχαν.