Στις 26 Οκτωβρίου στο Triyoga Yoga studio στο Λονδίνο, οι ιατροί Vaidya Ashvin Barot και Νικόλαος Κωστόπουλος έχουν προσκληθεί να μιλήσουν πάνω στην πρακτική της Γιόγκα και του Διαλογισμού σύμφωνα με τις αρχές της Αγιουρβέδα.  Η ημερίδα θα περιλαμβάνει πρακτικές Γιόγκας και Διαλογισμού και συζητήσεις πάνω στην πρακτική εφαρμογή της Αγιουρβέδα στην καθημερινή ζωή.  Η συνάντηση είναι για μέλη του Triyoga Yoga Studio.