Το όραμα και ο σκοπός της δημιουργίας του Holistic AYM είναι η κατά το δυνατόν ευρύτερη διάδοση της γνώσης των αρχών του Αγιουρβέδα, του Γιόγκα και του διαλογισμού. Η εφαρμογή αυτής της γνώσης θα βοηθήσει σε μια βαθύτερη εμπειρία υγείας και ισορροπίας στη ζωή… Οι αρχές των Αγιουρβέδα και Γιόγκα και η πρακτική του διαλογισμού συνδυάζουν την επιστήμη και τη φιλοσοφία με σκοπό την σωματική, νοητική και πνευματική υγεία του Ανθρώπου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πρακτικά το Holistic AYM οργανώνει διαλέξεις στο Κέντρο Ολιστικής Ιατρικής, ή σε άλλους χώρους και συμμετέχει σε συνέδρια που προωθούν τη γνώση αληθινών ιδεών που ενισχύουν την κατανόηση και εμπειρία της ουσιαστικής έννοιας της υγείας. Επίσης δημοσιεύει κείμενα, βιντεοσκοπήσεις συνεδρίων και διοργανώνει διαδικτυακές ομιλίες.

Εν γένει, προωθεί την διάδοση του Αγιουρβέδα, Γιόγκα και διαλογισμού στη σύγχρονη εποχή.

ΕΠΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

AYURVEDA | YOGA | MEDITATION

Αγιουρβέδα σημαίνει γνώση ή επιστήμη της ζωής.
Η θεωρία της, αναπτύσσει τις αρχές που διέπουν τον άνθρωπο και το Σύμπαν.