Η πρώτη online ομιλία του Holistic AYM ολοκληρώθηκε στις 16 Μαΐου.

Ο ιατρός Νικόλαος Κωστόπουλος αναφέρθηκε στις βασικές έννοιες του Αγιουρβέδα, όπως, τα πέντε στοιχεία που υπάρχουν στο σώμα και τη Γη, τις πέντε αισθήσεις, τις ενέργειες του σώματος (Vata, Pitta, Kapha) και του νου (sattva, rajas, tamas). Μίλησε, επίσης, για το τι είναι υγεία, σωματική και ψυχική, για το stress και τη μοναδικότητα κάθε ανθρώπου, καθώς και για την prakruti ή τη vikruti του.
Τέλος, ο Δρ Κωστόπουλος έκανε αναφορά στον Θερμικό Μικροκαυτηριασμό, που εφαρμόζει το Holistic Health Centre και πώς αυτός βοηθά σε ημικρανίες και χρόνιους πόνους.
Το κοινό, συνδεδεμένο στην online συνάντηση από διάφορες χώρες, έκανε ερωτήσεις σχετικά με τα παραπάνω θέματα.