Σεμινάριο Holistic AYM 28-29 Σεπτεμβρίου 2019 στη Γαλλία

Στις 28-29 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε σεμινάριο Holistic AYM στο Trimurti Village, Golfe de St Tropez στη Γαλλία.  Ο Vaidya Asvin Barot και ο ιατρός Νικόλαος Κωστόπουλος μοιράστηκαν την ουσία της Αγιουρβέδα και της πρακτικής της Γιόγκα και του διαλογισμού.