Ο ορισμός της υγείας κατά τον Αγιουρβέδα

"Ισορροπία στις ενέργειες, στις φωτιές, στους ιστούς και στα απόβλητα, ειρήνη στο πνεύμα, τις αισθήσεις και το νου αυτό ονομάζεται υγεία." - Susruta Samhita / sutra sthana xv 33 Ο ορισμός της υγείας πριν από μερικές χιλιάδες χρόνια στον Αγιουρβέδα περιέχει όλη τη σύγχρονη ιατρική γνώση και προσθέτει την ψυχολογική και πνευματική υγεία. Ο όρος [...]